top of page

TRANSITIE CARIBISCH NEDERLAND

 

Op 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan. De eilanden Bonaire, Saba en Statia kozen voor nauwere banden met Nederland. Als Nederlandse 'gemeenten' is er sindsdien een hoop op de eilanden veranderd. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar een nieuw evenwicht; het transitieproces verloopt met horten en stoten. Oude sentimenten liggen dicht aan het oppervlak, zowel op de eilanden als in Den Haag. Het vertrouwen en de samenwerkingsbereidheid tussen partijen, ook tussen de eilanden onderling, staan continue onder druk. 

BuroB en Het Portaal staken in 2012 de nodige tijd en energie in de conceptontwikkeling en financiering van een groot(s) film- en participatieproject rond de transitie van Bonaire, Saba en Statia. Op een onpartijdige en genuanceerde manier wilden we bewoners, ondernemers en politici in Caribisch én Europees Nederland een platform bieden om hun ambities en overwegingen voor het voetlicht te brengen. Daarmee wilden we de wederzijdse begrips- en meningsvorming bevorderen: een essentiële randvoorwaarde voor een écht succesvol transitieproces.

Maar soms gaan dingen niet helmaal zoals je hoopt. Uiteindelijk is het ons niet gelukt om tijdig voloende financiële middelen te organiseren om het project voor een periode van 3 jaar als geheel te kunnen realiseren, een randvoorwaarde die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan zijn toegezegde bijdrage had verbonden. Maar een leerzaam traject was het!

bottom of page