top of page

MARTE KAPPERT

 

Marte Kappert bouwde de afgelopen jaren als strateeg, netwerker en realisator aan een nieuwe samenwerkingsstrategie tussen de gemeente Utrecht en initiatiefnemers. Onder de noemer ‘Ruimte voor Initiatief’ ontwikkelde ze zinvolle ontmoetingen en goede gesprekken, waarin bewoners/sociaal ondernemers, ambtenaren, wethouders en raadsleden samenwerkten aan verandering van cultuur en organisatie. Zo realiseerde ze een ‘stadsgesprek’ tussen Utrechters en de onderhandelende politieke partijen tijdens de coalitievorming begin 2014. En regelde ze een masterclass met David van Reybrouck, promotor van democratisering.

 

Als zelfstandig ondernemer gaat Marte door met de realisatie van samenwerking en netwerkontwikkeling, waarin recht wordt gedaan aan betrokkenheid, kennis en ervaringen van alle partijen. ‘Want de beste plannen en werkwijzen ontstaan, als iedereen die dat wilt of een belang heeft de ruimte krijgt zich uit te spreken en kan meedenken en meewerken’.

In Rotterdam is Marte realisator van Marconia, een innovatieve experimenteerruimte in het M4H-gebied.

bottom of page