COMMUNICATIE MET WIJKBEWONERS

 

In 2011 fuseren woningcorporaties COM.wonen en PWS tot Havensteder, waarbij bestuurder Margriet Drijver het stokje overdraagt aan Hedy van den Berk. Ook bereikt de corporatie een langverwacht akkoord met de bewonersorganisaties en de gemeente over de vernieuwing van tuindorp Vreewijk. Daarmee gaat het herstructureringsproces in Vreewijk voor de corporatie een volgende fase in. Met andere medewerkers, andere rollen en een andere focus. 

 

Vraag van Havensteder: als het gaat om de herstructurering van Vreewijk, waar zetten we dan voor 2012 en 2013 op in en wat hebben we daar intern voor nodig? Op basis van interviews met directie en medewerkers van Havensteder maakten we een film die aftrapt tot een antwoord en input vormt voor de communicatie- en uitvoeringsstrategie voor de wijk. 

 

Bekijk hieronder de korte, openbare impressie van die film. 

 

​© 2014-2020 BuroB Rotterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Vimeo - White Circle