BUROB

VOOR OPDRACHTGEVERS MET

LEF EN VERNIEUWINGSDRANG    >

WAT DOEN WE?

 

Het initiëren, voeden en begeleiden van vernieuwing, verandering en samenwerking. Dat is de meest korte samenvatting van wat BuroB doet. Daarbij maken we regelmatig gebruik van film. We verbinden onze ruime ervaring in proces- en projectmanagement aan de kracht van film en zetten die in als dienstbaar instrument voor informatie, reflectie, inspiratie en activatie. En voor het delen en borgen van resultaten, inzichten en lessen in de organisatie.  

Dat doen we vaak in het fysieke domein en daar waar het gaat om de interactie en legitimiteit van de overheid of semipublieke organisaties in relatie tot burgers, bewoners en gebruikers. 

DOOR WIE?

 

Perry Boomsluiter is drijvende kracht achter BuroB. Voordat hij in 2007 voor zichzelf begon, werkte hij als projectleider bij DHV Milieu en Infrastructuur, als programmananager bij ROM-Rijnmond en vervolgens als gebiedsmanager bij de Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam.

Soms bemant Perry alleen een opdracht, maar vaker staat hij samen met bevriende zelfstandigen of bureau's voor een project aan de lat. Stuk voor stuk gecommitteerde en deskundige professionals, waarmee Perry blind leest en schrijft.

 

VOOR WIE?

 

BuroB werkt(e) onder meer voor gemeente Rotterdam, gemeente Groningen, woningcorporatie Havensteder, BAM Woningbouw, FrieslandCampina, Hogeschool Rotterdam, ERA Contour en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.