top of page

#MANAGEMENTPROGRAMMA'S

HET CORPORATIEHUIS

Sinds 2017 ben ik als programmamanager verbonden aan het Corporatiehuis. Daar zet ik diverse leergangen en themabijeenkomsten op voor bestuurders, directeuren en RvC-leden van woningcorporaties en begeleid deze. Aan de hand van relevante en actuele thema's gaan zij daarin aan de slag met hun opgaven en hun leiderschap.

De leergangen bestaan veelal uit 6 bijeenkomsten van 4-5 uur en kennen een persoonlijke, intervisie-achtige insteek. Waarbij de eigen zoektochten en dilemma's van de deelnemers belangrijke ingrediënten vormen. We doen dit vanuit een "voor/door filosofie": deelnemers zitten deels zelf aan het stuur van de leergangen (inhoud/vorm), waarbij zij bijvoorbeeld steeds host zijn van een van de bijeenkomsten. Natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie "van buiten" in. 

Als kader/context voor de eerste leergang 'Leidinggeven aan de corporatie van de 21e eeuw' maakte ik in 2017 tevens een film waarin we met enkele smaakmakers van binnen en buiten de corporatiesector spraken over het succes van de corporatiesector in Nederland, over de belangrijkste opgaven van de sector en over de benodigde kwaliteiten van corporatiebestuurders. Ook maakten we van deze eerste leergang na afloop een korte sfeerimpressie.

<<   >>

bottom of page