top of page

#FILM

VAN BOERENZIJ TOT SMELTKROES

Alhoewel het imago soms anders doet vermoeden, heeft Rotterdam-Zuid vele kwaliteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van architectuur en stedenbouw. Bijzondere gebouwen, straten, pleinen, singels, dijken en havenbekkens vormen samen het decor van een stadsdeel dat zichzelf steeds opnieuw moet uitvinden. Met veel plekken waar de geschiedenis nog tastbaar en voelbaar is, maar soms ook geheel lijkt verdwenen.

In opdracht van Bureau Monumenten en Cultuurhistorie maakte ik met Eelco Romeijn een serie films, waarin we de kijker meenemen langs plekken die belangrijk zijn in de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid. Plekken die samen het verhaal vertellen van de geschiedenis van deze wijken, elk met hun eigen karakter en toekomstperspectief. Daarin komen niet alleen deskundigen aan het woord, maar natuurlijk ook de bewoners van Zuid zelf.

De filmserie bestaat uit een langere documentaire over de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van Zuid als geheel en zes kortere films over Bloemhof, Hillesluis, Tarwewijk, Oud-Charlois, Carnisse en Afrikaanderwijk, waarin we wat meer in detail gaan. Alle films zijn hier te bekijken.

 

De filmserie is gebaseerd op de cultuurhistorische onderzoeken die door bureau SteenhuisMeurs in 2016-2017 naar de wijken van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn uitgevoerd.

Het was een feest om deze serie te maken. En op onderdelen ook confronterend; lees daarover meer in deze blog.

<<   >>

bottom of page