top of page

ACTIEPLAN OPEN OVERHEID 2016-2017

 

Nederland kent een lange democratische traditie met een sterk ontwikkelde civil society. Het vertrouwen in onze democratie is nog steeds groot. Vergeleken met andere landen scoort Nederland goed: een plek in de top 10 van de Transparency International index en in de Open Government Index 2015 van het World Justice Project neemt Nederland zelfs een 5e plaats in. Dat wil niet zeggen dat in ons land de verhoudingen tussen overheid en burgers niet opener en beter zouden kunnen zijn. Integendeel. Reden voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken om enkele jaren geleden een eerste Actieplan Open Overheid 2014-2015 op te stellen. Om daarmee concreet handen en voeten te geven aan de ambitie van een transparante overheid, die zoveel mogelijk informatie en data aan de samenleving beschikbaar stelt. Die samenwerkt met maatschappelijk betrokken partijen en deze faciliteert. Die toegankelijk is en openstaat voor iedereen.

 

In 2015 was het eerdere Actieplan aan een serieuze update toe. Samen met Marte Kappert en Rene van der Veer waren we verantwoordelijk voor het proces om de bouwstenen voor het nieuwe Actieplan Open Overheid 2016-2017 te verzamelen en een brede input en betrokkenheid vanuit overheden en relevante maatschappelijke organisaties te faciliteren. Daarbij speelde ook film een rol. Allereerst maakten we met de hoofdrolspelers van toen een korte, filmische evaluatie van het proces rond het vorige Actieplan. Ook maakten we een impressie van het proces zoals dat nu heeft geleid tot het nieuwe Actieplan Open Overheid 2016-2017

 

bottom of page