top of page

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW OP ROTTERDAM-ZUID


Alhoewel het imago soms anders doet vermoeden, heeft Rotterdam-Zuid vele kwaliteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van architectuur en stedenbouw. Bijzondere gebouwen, straten, pleinen, singels, dijken en havenbekkens vormen samen het decor van een stadsdeel dat zichzelf steeds opnieuw moet uitvinden. Met veel plekken waar de geschiedenis nog tastbaar en voelbaar is, maar soms ook geheel lijkt verdwenen.

In opdracht van Bureau Monumenten en Cultuurhistorie maakte ik met Eelco Romeijn een serie films, waarin we de kijker meenemen langs plekken die belangrijk zijn in de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid. Daarin komen niet alleen deskundigen aan het woord, maar natuurlijk ook de bewoners van Zuid zelf.

De eerste films in deze serie zijn inmiddels gereed: de introductie op de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van Zuid als geheel, en die in meer detail van de wijken Bloemhof, Hillesluis en Tarwewijk. Deze zijn hier te bekijken.

De filmserie is gebaseerd op de cultuurhistorische onderzoeken die door bureau SteenhuisMeurs in 2016-2017 naar de wijken van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn uitgevoerd.bottom of page