top of page

Nieuwe arrangementen voor de next society

Afgelopen donderdag vond in Blue City Rotterdam het symposium 'Nieuwe arrangementen voor de next society' plaats, dat ik met/voor woningcorporatie Havensteder organiseerde en ook voorzat. Tegen het decor van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen -en de impact daarvan op de stad en zijn bewoners- stonden daarin de opgaven van woningcorporaties en hun samenwerkingspartners centraal. Wat staat hen te doen en hoe vullen zij dat in? Welke andere (type) samenwerkingen zijn benodigd? Waar liggen de financiële grenzen van een woningcorporatie als Havensteder en tot welke keuzes leidt dat?


We hadden het programma vormgegeven langs drie schaalniveau's: die van de maatschappij als geheel, die van de Rotterdamse regio en vervolgens die van de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Waarbij onder meer Arie Voorburg (Arcadis), Rob van den Broeke (Maaskoepel) en Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie) bijdragen verzorgden. We sloten het symposium af met beschouwende woorden van Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter Havensteder), Pim Vermeulen en Gerard Erents. Laatste twee namen afscheid als leden van de Raad van Commissarissen Havensteder.


We kijken terug op een goed bezocht en energiek symposium, dat veel voer heeft opgeleverd voor (nadere) ontmoetingen, gesprekken en keuzes!


Panelgesprek met Femke Sybrandi (Havensteder), Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie) en Bart Kesselaar (Havensteder)


Commentaires


bottom of page