top of page

PROFESSIONELE OPDRACHTGEVERS

 

In de bouwsector worden her en der ervaringen opgedaan met vernieuwend opdrachtgeverschap. Dat moet leiden tot meer innovatie, betere samenwerking, een beter product voor de eindgebruiker, tegen een lagere prijs. Echter, van een cultuuromslag in de woning- en utiliteitsbouw is nog geen sprake. Klaarblijkelijk is de trigger tot verandering bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers gering.

      

Met het Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap (onderdeel Actieagenda Bouw) onderzochten we de stereotype beelden die de architect, de ontwikkelaar, de bouwer en de opdrachtgever van elkaar hebben; de bril waardoor ze naar elkaar kijken. Dat levert halstarrige stereotypen op die niet het beste uit een samenwerking naar boven halen en deels een verklaring zijn voor het gebrek aan innovatie in de sector. 

Ook gingen we op zoek naar voorbeelden van succesvolle samenwerkingen, die er natuurlijk wel degelijk zijn. Dat alles mondde onder meer uit in 4 korte films, bedoeld om de sector een spiegel voor te houden en bij te dragen tot ander gedrag. Deze films zijn onder meer hier te bekijken.          

 

In 'Status quo', de eerste film,  worden architect, bouwer, ontwikkelaar en opdrachtgever geïntroduceerd. Hoe kijken zij naar elkaar en naar zichzelf? Waar zitten de zorgen en twijfels van de opdrachtgever? Moet hij de kar van verandering trekken?

 

 

 

bottom of page