top of page

TRADING PLACES

In ons samenwerkingsprogramma Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van woningcorporaties voor 1,5 - 2 weken van functie met hun samenwerkinsgpartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bv. bouwbedrijven, zorginstellingen, energiebedrijven of gemeenten. 

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een fulltime functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en taken compleet overnemen. En daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan. Een ultieme ‘reality check’ in de schoenen van hun samenwerkingspartner, waarbij zij zichzelf en hun organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij hun samenwerkingspartner aan het roer staan. 

Een uitdaging, waarvan dit de belangrijkste doelen zijn:

  • Het (verder) versterken van de wederzijdse samenwerking door een beter inzicht en begrip van de organisatie, cultuur, werkwijze en belangen van de samenwerkingspartner;

  • Het versterken van het leiderschap van de deelnemende directeuren en bestuurders;

  • Het vervullen van een inspiratie- en voorbeeldrol naar anderen, zowel binnen de eigen organisatie als naar de sector.

In de voorbereiding op de wissel formuleren de deelnemers concrete leerdoelen voor zichzelf. Ook formuleren zij een opdracht voor hun vervanger. De periode van de wissel wordt zo gekozen, dat deze zoveel mogelijk uitdagende afspraken en activiteiten bevat die relevant zijn met betrekking tot de wederzijdse samenwerking.   

In Trading Places blijven de ervaringen, inzichten en lessen van de deelnemers niet voorbehouden aan henzelf en aan hun organisaties: op de website Trading Places brengen we die bijeen, in woord én beeld, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.  ​

Meer weten over Trading Places of geïnteresseerd in deelname? Neem contact op met Perry Boomsluiter. Hij staat u graag te woord: 06-51977108 of info@burob.nl.  

bottom of page