top of page

#PROCES- EN OMGEVINGSMANAGEMENT

GEDRAGSCODE ONDERHOUD

In 2019 verzorgde ik bij corporatie Havensteder de procesbegeleiding rond het opzetten van een gedragscode bij reparatie en onderhoud.

Met als doel haar dienstverlening verder te verbeteren, wilde de Rotterdamse corporatie komen tot een gedragscode (een set gedragsregels) voor de eigen medewerkers en haar aannemers, gericht op een (meer) respectvolle omgang met de bewoner en zijn/haar woning en eigendommen bij reparatie en onderhoud. Een code die benoemt welk gedrag de corporatie belangrijk vindt, voor zichzelf en voor haar aannemers/ketenpartners. Om daarmee ook “alle neuzen dezelfde kant op te krijgen”. En dat initieel onder het motto “behandel een huurder zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden”; gedurende het traject veranderd in “behandel een huurder, zoals de huurder graag behandeld wil worden”.

 

Met een flink aantal medewerkers van Havensteder zelf, enkele van haar aannemers en een groep huurders formuleerden we in verschillende workshops niet alleen de gedragscode sec (de feitelijke gedragsregels), maar stonden we ook stil bij de borging van de gedragscode -en het gedachtegoed daaromheen- in de werkprocessen van Havensteder en in die van haar aannemers. Met elkaar formuleerden we een aanpak gericht op het internaliseren van de gedragscode bij (met name) die medewerkers, die rond reparatie en onderhoud direct contact hebben met de huurder.   

De implementatie van de gedragscode vindt plaats vanaf najaar 2019 (Havensteder + aannemers).

<<   >>

bottom of page