top of page

#PROCES- EN OMGEVINGSMANAGEMENT

BEWONERSPARTICIPATIE CARNISSE

Sinds begin 2020 werk ik in opdracht van gemeente Rotterdam als omgevingsmanager in de wijk Carnisse, op Rotterdam-Zuid. Een fantastische rol, in een volkswijk op de grens van dorps en stads. In die rol richt ik me met name op de participatie van wijkbewoners en wijkpartijen bij herinrichtingsplannen van de buitenruimte, bij plannen voor woningaanpak en voor sloop/nieuwbouw.

 

Trendbreuk met het (recente) verleden is, dat gemeente Rotterdam dit soort plannen in veel nauwere samenspraak met bewoners, ondernemers en eigenaren in de wijk wil maken. Veel eerder met hen rond de tafel wil gaan, met een meer open agenda. Hen niet langer wil confronteren met compleet uitgewerkte plannen, waaronder zij alleen nog maar een kruisje kunnen zetten.

Een gezamenlijke zoektocht dus van gemeente en wijk, naar plannen die meer aansluiten op de ideeën, behoeften en energie ván de wijk en kennis ín de wijk. Vanuit de overtuiging dat dat ook bétere plannen oplevert. 

En daarmee ook een zoektocht naar passende vormen van gesprek, van overleg, van het faciliteren van inbreng; naar energiegevende en constructieve vormen van participatie. Waarbij geldt, dat wat in de ene straat of buurt wél "werkt", in een andere straat of buurt niet of minder hoeft te werken. Want een uniforme blauwdruk voor succesvolle participatie bestaat -tot op zekere hoogte- simpelweg niet.

Samen experimenteren dus, vanuit het hart, het hoofd én de onderbuik. Met een grondhouding van respect, willen luisteren, in verbinding met de ander willen zijn en soms ook "nee" durven zeggen. Zowel van de kant de gemeente, als van de kant van de wijk. En niet in de laatste plaats: onderwijl ook lol met elkaar willen hebben, "formeel" en informeel.    

Nieuwsgierig naar Carnisse en de manier waarop de gemeente en bewoners zich daar samen inzetten om de wijk mooier en beter te maken? Heb je goeie ideeën? Kom een keer op de koffie in de wijkpost aan het Amelandseplein! 

<<   >>

bottom of page