top of page

NIEUW PROJECT: OPEN OVERHEIDSamen met Marte Kappert en René van der Veer gaat BuroB starten met een mooie, nieuwe opdracht voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken: het vormgeven van het consultatieproces ten behoeve van het nieuwe Actieplan Open Overheid 2016-2017.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met departementen, overheidsorganisaties, maatschappelijke partners en burgers aan het toegankelijker en transparanter maken van de overheid. In het Actieplan Open Overheid formuleert het Rijk de activiteiten om haar ambities te halen. Ook staat erin beschreven op welke onderwerpen het Rijk met betrokken partners de krachten bundelt. Het team Open Overheid vroeg om hulp: Hoe betrekken we onze stakeholders en burgers bij het actieplan en halen we de juiste input op?

Natuurlijk gaat hierbij film een ondersteunende rol vervullen: ten behoeve van de evaluatie van het Actieplan 2013-2014 en ten behoeve van de procesdocumentatie van het (consultatie)proces als geheel.

De aftrap van het proces is op 18 mei a.s. tijdens het festival Doe Open!.


bottom of page