top of page

PRESTATIEAFSPRAKEN: DUWEN EN TREKKEN


Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 worden woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties geacht op een andere manier samen te werken, in andere/nieuwe rollen en met andere/nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is zoeken, proberen en leren. Zowel op inhoud als op houding en gedrag, bij zowel corporaties, gemeenten als huurdersorganisaties. Soms verloopt dat proces soepel, soms schuurt dat en soms verloopt dat ronduit moeizaam.

Die laatste twee kwalificaties zijn momenteel van toepassing op de samenwerking tussen gemeente Rotterdam en corporatie Havensteder rond de gezamenlijk te maken prestatieafspraken. BuroB werd gevraagd een interventie te plegen op dat proces, met als doel tot een betere samenwerking en tot betere prestatieafspraken te komen.

We spraken met de belangrijkste betrokken bij beide partijen, legden die gesprekken met de camera vast en maakten op basis daarvan een korte film, die we vervolgens inbrachten in een door ons gefaciliteerde bijeenkomst ("dialoog-met-popcorn-sessie"). Met -kort samengevat- als resultaat: 1) meer context en wederzijds begrip voor elkaars positie en opstelling; 2) het nadrukkelijke, gedeelde streven om tot een meer constructieve, meer effectieve en bovenal leukere samenwerking te komen, waarbij partijen minder de "kaarten tegen de borst houden" en "korte-lontjes-gedrag" naar elkaar vertonen. En 3) dat alles voorzien van een serie concrete afspraken om een en ander handen en voeten te geven.

Een avond met een mooie opbrengst!bottom of page