top of page

LEERGANG VOOR BESTUURDERS


Deze week gaat de leergang 'De corporatie van de 21e eeuw" van start, georganiseerd en gefaciliteerd door Corporatiehuis, Havensteder en BuroB, die gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de leergang voor hun rekening nemen.

In de leergang gaan 12 corporatiebestuurders aan de slag met hun leiderschap. Dat gebeurt onder meer in 6 masterclasses die een persoonlijke, open, intervisie-achtige insteek hebben. Waarbij de eigen zorgen, twijfels en dilemma's van de deelnemers en de reflectie op elkaar belangrijke ingrediënten vormen.

Als aftrap en "kapstok" voor de leergang maakten we een film waarin we met enkele smaakmakers van binnen en buiten de corporatiesector spraken over het succes van de corporatiesector in Nederland, over de belangrijkste opgaven daarin en over de benodigde kwaliteiten van corporatiebestuurders.

Meer info over de leergang is hier te vinden.bottom of page