top of page

KOERSPLAN HAVENSTEDER


Woningcorporatie Havensteder heeft een Koersplan voor de periode 2017-2021 opgesteld. Onder het motto 'Goed voor elkaar' formuleert de corporatie hierin zijn belangrijkste ambities, opgaven en activiteiten voor de komende vier jaar.

In de vorm van een wijksafari worden deze zomer zo'n 45 workshops door en voor medewerkers van de corporatie georganiseerd, die zich richten op verschillende elementen van het Koersplan. Doel: het bediscussiëren, het nader concretiseren en het invulling geven aan de inhoud van het Koersplan. Om te leren van elkaar en van buitenstaanders, ter inspiratie en ter activatie. En dat niet in het HQ aan de Wijnhaven, maar in de wijken, op locatie. Medewerkers krijgen educatiepunten voor deelname.

BuroB neemt de organisatie en begeleiding van acht van deze workshops voor zijn rekening. Over thema's als 'Social return: doen we wel genoeg?', 'Morele dilemma's', 'Onze organisatiecultuur' en 'Leiderschap in een maatschappelijke context'. Het nodige engagement dus, deze zomer!bottom of page