top of page

2019: trots en tevredenheid

Met de Kerst in zicht merk ik, dat ook ik niet ontkom aan een terugblik op het afgelopen jaar. Nu bespaar ik je hier graag de retrospecties met betrekking tot mijn privéleven, maar terugkijkend op 2019 waren dit toch wel de hoogtepunten van mijn werkende bestaan. Anders gezegd: zie hier de trots van BuroB als het gaat om het bijna voorbije jaar!


Trading Places

Nadat ik de eerste helft van dit jaar ondergesneeuwd was in andere projecten, heb ik dit najaar de draad van Trading Places weer opgepakt, het programma dat ik 2018 was gestart. Hierin wisselen directeuren of bestuurders van samenwerkende organisaties twee weken van functie en dompelen zij zich onder in elkaars activiteiten, werkwijze, belangen, waarden en cultuur. Om vanuit deze ervaring de samenwerking tussen hun organisaties te verbeteren, ten dienste van hun klanten, huurders of clienten.Dat leidde in november tot de functiewissel van Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van corporatie Waterweg Wonen, en Franc Bongaerts, bestuurder van welzijnsorganisatie Minters (Vlaardingen). Een zeer geslaagde wissel, want met een rijke opbrengst aan inzichten, energie en acties met betrekking tot hun verdere samenwerking. En ook met de nodige inspiratie als het gaat om werkwijzen en methodieken, die zij bij de ander hebben ervaren en gaan adopteren in hun eigen organisatie. En sowieso fantastisch om de eagerness en overgave van Marieke en Franc te zien, waarmee zij de wissel ondergingen.


Voor 2020 zitten inmiddels al enkele volgende, mooie functiewissels in de pijplijn. Waaronder bijvoorbeeld één tussen een woningcorporatie en een ontwikkelaar/bouwer. Ik roep 2020 voor BuroB dan ook nu alvast uit tot het jaar van Trading Places!


Architectuur Film Festival Rotterdam

Samen met Eelco Romeijn (POI Creatives), Marinke Steenhuis en Johanna van Doorn (SteenhuisMeurs) maakte ik in 2018-2019 een 6-delige serie over de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de vooroorlogse wijken op Rotterdam-Zuid. Over wijken dus als Oud-Charlois, Bloemhof, Afrikaanderwijk en Tarwewijk. Als een proloog daarop maakten we ook een langere docu, over de geschiedenis van Rotterdam-Zuid als geheel.Apetrots troffen wij onszelf oktober jl. in een volle zaal van LantarenVenster, omdat deze docu was geselecteerd voor het programma van het Architectuur Film Festival Rotterdam, met aansluitend een debat naar aanleiding van de film. Wat een sensatie om je eigen werk in een heuse bioscoopzaal te mogen aanschouwen en na afloop daarvan de vele enthousiaste reacties van het publiek te mogen ontvangen!

Alle films in de serie vind je hier.


Corporatiehuis

Als partner in het Corporatiehuis, het platform voor persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling van bestuurders, directeuren en MT-leden van woningcorporaties, ben ik ook in 2019 verantwoordelijk geweest voor het opzetten en begeleiden van enkele leerlijnen en themabijeenkomsten. En dat natuurlijk samen met collega Christa Uithol. Eén leerlijn haal ik er hier uit, namelijk ‘Het nieuwe sturen’. Rode draad hierin vormde de eigen veranderopgaven van de deelnemers, waarmee zij gedurende de leerlijn in hun organisatie aan de slag gingen. Onderwijl van advies en inspiratie voorzien door de deelnemers als groep en door externe (ervarings)deskundigen. Ook vlogden de deelnemers over hun stappen, vragen en dilemma’s, om op die manier aanvullende feedback uit hun eigen netwerken en die van het Corporatiehuis te halen. Een leerlijn die -getuige de enthousiaste geluiden van de deelnemers zelf- zeker voor herhaling vatbaar is!Of dat al in 2020 gaat gebeuren, zullen we zien. Allereerst starten we in februari met de 4e editie van de leerlijn ‘Leidinggeven aan de corporatie van de 21e eeuw’ en in mei met de compleet nieuwe leerlijn ‘Vitale coalities’. Zeker die laatste belooft bijzonder te worden, want aan deze leerlijn nemen niet alleen directeur-bestuurders zelf deel, maar deels ook enkele van hun collega’s, RvC-leden en externe netwerkpartners. Samen gaan zij in deze leerlijn aan de slag met thema’s als netwerkleiderschap, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. Veel zin in!


Eigen kantoor

Nadat ik jaren vanuit huis werkte, ben ik sinds augustus -samen met netwerkpartner Eelco Romeijn- trotse bezitter van een eigen kantoor in het historische entrepotgebouw ‘De Vijf Werelddelen’ op de Rotterdamse Kop van Zuid. Niet alleen een van m’n betere stappen in 2019, maar eigenlijk van de laatste jaren. Met op m’n werkplek meer reuring en dynamiek -maar tegelijkertijd toch met meer focus- en met thuis de aangename afwezigheid van werk.


In maart 2020 rond De Stadstuin de verbouwing van het Entrepotgebouw af en zullen de laatste kantoren, het horecaplein en enkele units voor "losse" vergaderingen en evenementen worden opgeleverd. Een groot openingsfeest zit natuurlijk in de planning, waarover binnenkort zeker meer.Ik zeg: veel om tevreden over te zijn, in 2019. En met ook al veel moois in het vooruitschiet voor 2020. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de grootse documentaireserie over stedenbouw en architectuur, aangevuld met enkele bescheidener filmprojecten, die we momenteel in voorbereiding hebben. Binnenkort meer daarover. Laat 2020 dus maar komen!


Ik wens je hele fijne Kerstdagen en zie je graag in het nieuwe jaar!


Perry

Comentários


bottom of page