top of page

Corporatiehuis: nieuwe initiatieven

In de hoop dat de meest beperkende Corona-restricties nu achter ons liggen, hebben we bij het Corporatiehuis -waar ik sinds 2017 programmamanager ben- ondertussen de draad weer opgepakt. En hoe. Zo stond gisteren de eerste live bijeenkomst sinds maanden in de 4e editie van de leerlijn 'Leidinggeven aan de corporatie van 21e eeuw' op het programma. Een geslaagde bijeenkomst, getuige de energie, het enthousiasme en de openheid van de deelnemers. Het was duidelijk dat zij -en wij- blij waren om elkaar eindelijk weer in real live te zien en te spreken :-). Deze leerlijn loopt nog door tot januari 2021.Daarnaast starten we op 18 september a.s. met de eerste bijeenkomst van de nieuwe leerlijn 'Vitale Coalities'. Samen met initiatiefnemers Hedy van den Berk (Havensteder) en Daphne Braal (Vidomes) hebben we een mooie en uitdagende leerlijn opgezet, die draait om thema's als leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. Bijzonder aan deze leerlijn is, dat de deelnemende directeur-bestuurders niet alleen met zichzelf en elkaar aan de slag gaan, maar nadrukkelijk ook met hun netwerkpartners, hun RvC-leden en hun eigen collega’s. Deze partijen hebben ook een rol in de leerlijn.

Vooruitlopend op de start van deze leerlijn vroegen we de deelnemers een vlog op te nemen, waarin zij hun "gouden tips" in de context van deze leerlijn met elkaar delen. Hun lees- en kijktips voor de zomerperiode vind je hier.


Aangezien deze leerlijn bij de werving al snel overtekend was, hebben we besloten om gelijk maar een tweede editie te programmeren. Trekkers van die editie zijn Pierre Hobbelen (Thuisvester), Jaap Huibers (Rentree) en Frans Desloover (Ressort Wonen). Deze leerlijn, die start op 27 november a.s., bestaat uit 5 bijeenkomsten van 4-5 uur, steeds met tussenpozen van ca. 6 weken. Mocht je interesse in deelname hebben: we verwelkomen je graag. Meer info over de leerlijn vind je hier.


En dan zijn we ook nog in gesprek met Corporaties in Beweging om een gezamenlijke leerlijn voor (senior) managers op te zetten. De eerste contouren daarvoor staan reeds. Beoogde start: eerste kwartaal 2021. Meer info hierover volgt binnenkort.


En dan organiseer ik samen met de mensen van KWH (waar het Corporatiehuis onderdeel van is) op 7 oktober a.s. ook nog de jaarlijkse KWH-bestuurdersbijeenkomst. Aan mij ook de eer om dagvoorzitter van dit programma te zijn. Thema dit jaar: 'NEXT25'. We hebben nog slechts plek voor een enkele directeur-bestuurder, dus mocht je willen deelnemen (KWH-leden + niet-leden): wees er snel bij.


Ik zeg: het belooft een heet Corporatiehuis-najaar te worden :-)


Comments


bottom of page