top of page

ERFENISSEN VAN VESTIABuroB gaat starten met een mooie, nieuwe opdracht voor Havensteder. Tot najaar 2015 gaan we de Rotterdamse corporatie ondersteunen bij de interne visie- en meningsvorming en de externe dialoog rond enkele belangrijke thema's en trends. Onderwerpen waar de corporatie mee aan de slag moet, deels ook als erfenis van Vestia en de Parlementaire Enquete Woningcorporaties.

In een 10-delige filmserie, getiteld Horizon Havensteder, brengen we de zoektocht en de dilemma's van Havensteder over thema's als betaalbaarheid, duurzaamheid, intern toezicht, kerntaken, integriteit en zeggenschap van huurders in beeld, maar ook de standpunten en beslissingen. Een duidelijke rol in de serie is weggegelegd voor bestuurder Hedy van den Berk.

Voor wat betreft film gaan we opnieuw samenwerken met Eelco Romeijn.


bottom of page