top of page

NAAR EEN NIEUW ACTIEPLAN OPEN OVERHEIDNederland is aangesloten bij het Open Government Partnership (OGP), een internationale beweging voor een meer open overheid. In dat kader stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken elke twee jaar een actieplan op, dat in overleg met vele partijen tot stand komt. In de voorbereiding op het Actieplan Open Overheid 2016-2017 blikken we in deze film met betrokkenen terug op het proces en de opbrengst van het vorige actieplan en formuleren zij hun lessen en aandachtspunten voor het nieuwe actieplan.

Aan het woord oa: Jan-Andries Wolthuis en Mirjam Kalverda (Ministerie BZK), Erik Pool (Ministerie I+M) en Paul Maassen (OGP).

Meer informatie over dit project is hier te vinden.


bottom of page