top of page

KIJKCIJFERKANONNEN


BuroB proudly presents: de top 5 van de best bekeken films die we in 2017 maakten. Dit natuurlijk naast de andersoortige projecten die we voor uiteenlopende opdrachtgevers mochten verzorgen.

We realiseren ons dat kijkcijfers -in dit geval online views- niet noodzakelijkerwijs een maat zijn voor kwaliteit. Maar gezien de vele positieve reacties die we op deze films mochten ontvangen, hebben we klaarblijkelijk iets gemaakt dat bij een hoop mensen in de smaak is gevallen. Met dank ook aan onze cameramannen/editors Eelco Romeijn en Han Hoezen, die mede-verantwoordelijk zijn voor het succes van deze films. Afijn, genoeg gezegd, laat ons aftellen.

Samen met het Corporatiehuis heeft BuroB dit jaar de leergang 'De corporatie van de 21e eeuw' ontwikkeld, waarin corporatiebestuurders aan de slag gaan met zichzelf en met hun leiderschap. Naast het opzetten van de leerlijn en de begeleiding daarvan, maakten we ook steeds een korte, filmische terugblik op elk van de masterclasses van deze leerlijn. Op nummer vijf in dit overzicht de impressie van de masterclass 'Sociale stabiliteit en rechtvaardigheid', die het -gegeven het type film- opvallend goed bleek te doen op Twitter en LinkedIn.


Op de vierde plek een film uit privé-stal. In 2016-2017 liep Perry Boomsluiter 100x hard, met 100 verschillende vrienden, bekenden en onbekenden. Steeds 10-12 km, voor het Rode Kruis. En dat onder vlag van 'Perry's Hardloop100'. Van zijn 100ste run, waaraan Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis, en een groot aantal van de eerdere deelnemers meedeed, maakten we deze impressie. Een film die het met name goed deed vanwege de publiciteit door het Rode Kruis zelf.


In opdracht van de gemeente Rotterdam maakten we een serie films over de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid. Op de derde plaats in dit overzicht zijn geëindigd de drie korte films over respectievelijk Bloemhof, Hillesluis en Tarwewijk. Hierin brengen we bijzondere gebouwen, straten en plekken in deze wijken voor het voetlicht. Plekken die samen het verhaal vertellen van de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze wijken. En met -voor het eerst- Perry Boomsluiter zelf daarin als razende reporter. Of dat de reden is voor het grote aantal online views, daar laten we ons niet over uit ;-).


2: Mathenesserweg: nieuw elan voor een oude stadsstraat'

Op de tweede plaats de film die we maakten in opdracht van de Rotterdamse stadsmarinier Bospolder-Tussendijken. Hierin maakt de kijker niet alleen kennis met de geschiedenis van de Mathenesserweg, maar ook met de actuele problemen, uitdagingen en kansen voor de straat. We kregen vele mooie reacties op deze film, met name op de beeldovergangen tussen verleden en heden die hierin zijn opgenomen. Vergane glorie heeft zo zijn aantrekkingskracht, zo blijkt.


Maar met stip op de eerste plaats: de documentaire die we met Marinke Steenhuis maakten over de cultuurhistorie van Rotterdam-Zuid. Alleen al op de Facebook-pagina van gemeente Rotterdam heeft deze film meer dan 200.000 views verzameld, naast vele honderden positieve reacties. In de film krijgt de kijker de rode draad gepresenteerd door de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid, van circa 1870 tot nu. Vertrekpunt: het negatieve imago van dit stadsdeel, toen én nu. Een geweldige film om te mogen maken en ook wat ons zelf betreft op een terechte eerste plek!bottom of page