top of page

Timmerdorp Marconia 2018: doorslaand succes!


Als lid van de gebiedscoöperatie Marconia organiseerde ik samen met Marte Kappert, Jimme Moller en Dirk Jan Pino van 17 t/m 21 juli een timmerdorp voor kinderen van 7 t/m 12 jaar uit Schiedam-Oost en Rotterdam-West. Wijken waarin vaak de financiële ruimte ontbreekt om met de kinderen op vakantie te gaan en/of leuke, leerzame dingen te doen.

Rode draad van Timmerdorp Marconia 2018 vormde het ontwerpen en bouwen van hutten van afvalhout en andere materialen, in groepen van 8-10 kinderen. Daarnaast kregen de kinderen yogales, maakten ze in de Bouwkeet decoraties voor hun hut, konden ze in het Technobiel spannende, technische proefjes doen en voorzagen ze hun bouwsels aan het eind van de week van een graffiti. Wethouders Judith Bokhove (Rotterdam) en Marcel Bregman (Schiedam) reikten prijzen uit voor de beste hut en voor de groep kinderen die het beste had samengewerkt.

Dagelijks zaagden en timmerden er zo'n 80 kinderen met elkaar op los, aangevuld met groepen jongere kinderen vanuit diverse BSO's.

De begeleiding was in handen van vele enthousiaste en deskundige vrijwilligers, die zich een of meerdere dagen belangeloos voor de kinderen inzetten. Prominent daarin was een groep van 10 jonge volwassenen "met afstand tot de arbeidsmarkt", voor wie Timmerdorp Marconia een soort leer-/werkplek vormde. Onder begeleiding van Dock Schiedam en WMO-Radar leverden zij als team captains van de groepen een belangrijke bijdrage aan het succes van Timmerdorp Marconia 2018.

Want een groot succes was het, getuige het enthousiasme en de vele positieve reacties van deelnemende kinderen, hun ouders, de vrijwilligers, onszelf als organisatie en -last but not least- de partijen die het timmerdorp financieel mogelijk hebben gemaakt. Waaronder de Gebiedscommissie Delfshaven, gemeente Schiedam, Focusaanpak Bospolder-Tussendijken, Stichting Volkskracht, Stichting Stad Rotterdam anno 1720, Loxam, Rotterdam Fruit Wharf, Fruitvis, M4H Rotterdam en Groen Collect.

Ik zeg: ik meld me hierbij aan voor de organisatie van Timmerdorp Marconia 2019 :-)bottom of page