top of page

Ode aan portiekwoningen Carnisse

Sinds begin 2021 werk ik in opdracht van de gemeente Rotterdam voor 3 d/w als 'omgevingsmanager' in de wijk Carnisse, op Rotterdam-Zuid. In die rol richt ik me op de participatie van bewoners, ondernemers en wijkpartijen rond herinrichtings- en ontwikkelplannen in de wijk. Dit vanuit de gemeentelijke ambitie om deze plannen veel meer in samenspraak met 'de wijk' te willen maken; in meer gelijkwaardigheid en met een meer open agenda van de kant van de gemeente. Dat is een proces van zoeken en proberen, zowel voor de gemeente als voor wijkbewoners. Want als goed, constructief en effectief samenwerken tussen gemeente en wijk rondom dit soort plannen gemakkelijk was -als daar een vaste, succesvolle blauwdruk voor bestond- dan deden we dat al.


In dat afgelopen jaar heb ik een liefde opgedaan voor de stedenbouwkundige opzet en de architectuur van de vele blokken portieketagewoningen die Carnisse rijk is. Waarin veel meer variatie zit -die veel doordachter is- dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Vandaar dus deze bescheiden, fotografische ode. In de hoop, dat ik daarmee ook kan bijdragen aan meer aandacht en waardering voor de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van deze blokken en voor de wijk Carnisse als geheel.


Gegeven de gemeentelijke ambitie om samen met eigenaren en bewoners de komende 20 jaar tot grootschalige woningverbetering in Carnisse te willen komen, hoop ik zeer dat alle betrokken partijen dat met veel zorg en aandacht gaan doen. Juist ook, omdat veel van deze blokken in stedenbouwkindige en architectonische zin samen nog steeds een duidelijke eenheid vormen. Het zou echt bijzonder jammer zijn, als deze voor Carnisse zo kenmerkende vooroorlogse en wederopbouwerfenis verloren gaat door onderhoud, renovatie en/of sloop/nieuwbouw.


Een high-res versie van dit document, kun je hier downloaden.


Aan de kniesoren: ja, aan de Dorpsweg, Pleinweg en Wolphaertsbocht staan ook enkele 4- en 5-laagse portiekblokken. Die heb ik hier buiten beschouwing gelaten en de focus gelegd op de 3-laagse blokken in de 'binnenwereld' van Carnisse ;-)


De kiem voor mijn fascinatie is overigens eerder gelegd, namelijk in 2019, toen ik in opdracht van Bureau Monumenten en Cultuurhistorie van gemeente Rotterdam een serie korte films maakte over de ontwikkelingsgeschiedenis van de vooroorlogse wijken op Zuid. Waaronder Carnisse.Σχόλια


bottom of page