top of page

HERSTRUCTURERING VREEWIJK VAN STARTHet spande er nog even om de afgelopen dagen, maar corporatie Havensteder kan van start met de uitvoering van de herstructurering van tuindorp Vreewijk. Na jaren van overleg met bewoners, bewonersorganisaties, gemeente Rotterdam en Rijk, heeft de corporatie deze week het groene licht gekregen voor een ingrijpende renovatie van de eerste 100 woningen, aan het Reigerpad en Weimansweg. In straatsessies, planteams en één-op-één gesprekken konden bewoners uit deze straten actief meedenken en meebeslissen over de renovatie van hun woning.

Als onderdeel van het project Vreewijk, kroniek van een herstructurering werken we momenteel aan een evaluatie van de bewonersparticipatie in beide straten. Een belangrijke plek daarin hadden de planteams. Hoe hebben bewoners en Havensteder het werken in dergelijke planteams ervaren? Was er echt sprake van samenwerking? Wat bleken belangrijke discussiepunten? Wat waren kritische succesfactoren? Waarom kiest Havensteder in de volgende straten voor een andere opzet en invulling van de planteams? Wat kunnen andere corporaties van de aanpak van Havensteder leren?

De film 'Bewoners aan tafel' (werktitel) verschijnt in de loop van januari 2015.


bottom of page